TJÄNSTER KONTAKT KONSULTER NYHETER

      Ann-Sofie Rosenberg  
        CEO/konsult
      Susanne Wicklund  
        Partner/konsult
     
     
     
     Samarbetspartners
      Börn Sahlberg  
        Psykolog

KONSULTER

ACCORD GROUP grundades 2000 och arbetar inom ramen för de etiska regler som ställts upp av Sveriges Executive Search konsulters förening, esk.

Våra konsulter har lång erfarenhet av att utifrån en strukturerad metod och ett kvalitativt arbete identifiera och bedöma ledare och nyckelpersoner.
Vanligtvis kombineras searchen med ett fördjupat personbedömningsmoment vilket genomförs av en mycket erfaren personbedömare alternativt leg psykolog. I momentet används testinstrument som är godkända av EFPA alternativt DNV. Testerna kan  genomföras på en mängd olika språk och då matchas mot olika internationella normgrupper. Testerna kombineras alltid med en djupintervju och återkoppling till kandidat.

Vårt arbetssätt bygger på en kombination av indivivuellt ansvar och starkt personligt engagemang. Våra konsulter åtar sig endast ett begränsat antal uppdrag per år vilket innebär att varje uppdrag ägnas full uppmärksamhet.