TJÄNSTER KONTAKT KONSULTER NYHETER

      Ann-Sofie Rosenberg  
        CEO/konsult
      Susanne Wicklund  
        Partner/konsult
     
     
     
     Samarbetspartners
      Börn Sahlberg  
        Psykolog


Bakgrund – Susanne är civilingenjör och har varit verksam inom flera teknikområden. Hon har lång erfarenhet från försäljning och har haft ledande befattningar inom såväl försäljning som teknik- och supportorganisationer. Susanne arbetar sedan år 2000 med executive search. 


Inriktning – Kunderna är huvudsakligen teknikorienterade företag, både redan etablerade och nystartade. Det kan vara svenska företag såväl som internationella som vill expandera på den svenska marknaden.


Därför är jag Executive Search konsult – Jag får möjlighet att lösa kunders behov med hjälp av den kunskap och erfarenhet som jag har byggt upp. Att jag därmed får en ökad insikt i olika verksamheter och nya teknologier ser jag som en ren bonus. 

 

susanne.wicklund@accordgroup.se

 

Tel: 08-517 00 805

Mobil: 070-206 15 30