TJÄNSTER KONTAKT KONSULTER NYHETER

      Ann-Sofie Rosenberg  
        CEO/konsult
      Susanne Wicklund  
        Partner/konsult
     
     
     
     Samarbetspartners
      Börn Sahlberg  
        Psykolog


Björn Sahlberg

Björn Sahlberg är leg psykolog och leg psykoterapeut/psykoanalytiker.

Björn arbetar i egen regi samt med samarbetspartners och har arbetat med assessment av chefer i 25 år. Björn har erfarenhet från en mångfald av organisationer. Hans erfarenhet spänner över  regeringskansli, statliga myndigheter, banker, revisionsbolag, skogsbolag , service, byggföretag samt universitet och högskolor.