TJÄNSTER KONTAKT KONSULTER NYHETER

      Chefsrekrytering  
      Styrelserekrytering  
      Second opinion  

  TJÄNSTER

Accord Group är specialiserade på att rekryterar till befattningar på ledande nivåer inom universitets- och forskningsvärlden.Vi arbetar sedan mer än 20 år med att identifiera och bedömma ledare. Vi är ett professionellt stöd till styrelser och ledningsfunktioner inom svenska universitet och högskolor. Vi har stor erfarenhet av rekrytering av rektorer, universitetsdirektörer mfl ledande befattningar inom universitet och högskolor. Executive Search används här självständigt eller tillsammmans med en kompletterande stödannonsering. Detta för att ge:

  • träffsäkrare urval
  • optimal lösning och inte bara det bästa av annonssvaren
  • möjlighet till konfidentiell hantering av uppdragsgivare och kandidater
  • tidsbesparing för uppdragsgivaren
  • starkt stöd och support genom hela processen

Mer information:
Kontakta Ann-Sofie Rosenberg på 070-6337676 alt. annsofie.rosenberg@accordgroup.se