TJÄNSTER KONTAKT KONSULTER NYHETER

      Chefsrekrytering  
      Styrelserekrytering  
      Second opinion  

  TJÄNSTER

Vi rekryterar chefer till befattningar på ledande nivåer inom näringslivet, den offentliga sektorn och inom idéburna organisationer.
Accord Group arbetar sedan närmare 20 år med att identifiera och bedömma ledare för näringslivet och för statlig förvaltning samt kommunier och landsting. Accord Group har kontor i Stockholm och Malmö. Genom  ett stort nätverk av konsulter kan vi följa våra kunder till de flesta delar i världen. Executive Search används självständigt eller tillsammmans med en kompletterande stödannonsering för att ge:

  • ett träffsäkrare urval
  • en optimal lösning och inte bara det bästa av annonssvaren
  • konfidentiell behandling av uppdragsgivare och kandidater
  • en tidsbesparing för uppdragsgivaren
  • genom samarbetet med konsulten får uppdragsgivaren  starkt stöd och support genom hela processen

Mer information:
Kontakta Ann-Sofie Rosenberg på 070-6337676 alt. annsofie.rosenberg@accordgroup.se