TJÄNSTER KONTAKT KONSULTER NYHETER

      Chefsrekrytering  
      Styrelserekrytering  
      Second opinion  

CHEFSREKRYTERING

Effektiv arbetsprocess
Vår process är baserad på engagemang, kunskap, kreativitet och diskretion. Den bygger på ett intensivt och engagerat samspel mellan konsult och uppdragsgivare. Konsulterna inom Accord Group har alla stor erfarenhet av universitet och högskolor och förståelse för vad som krävs i olika befattningar. 

Vi genomför en grundlig analys av organisationen och befattningen. Bakgrund, struktur, kultur och visioner och planer beaktas. Befattningen analyseras med fokus på hur den har fungerat och vad som kanske kan tillföras.
 
Arbetsprocessen kräver färska kunskaper
Vi utformar kravprofilen i nära samarbete med uppdragsgivaren. Den innehåller en grundlig analys av rollen och organisationen. Här kommer våra  kunskaper om krav och behov inom ett akademiskt lärosäte väl till pass. Det är viktigt att kravprofilen diskuteras, modifieras och, inte minst, görs realistisk för att sökprocessen ska bli framgångsrik. Kravprofilen styr vår analys av var den bästa kandidaten kan finnas.
 
Utifrån kravprofilen gör vi en noggrann kartläggning och djup analys av tänkbara kandidater. Våra personliga kontakter och nätverk såväl som tips och förslag från källor av olika slag används i den här delen av processen. I nästa steg intervjuas de mest intressanta kandidaterna innan referenser hämtas in. Därefter presenteras kandidaterna och en psykologisk bedömning genomförs.
Hela processen är indelad i fyra steg med kontinuerlig rapportering till företaget och kandidaterna. Vi kan genomföra hela eller delar av processen:
Analys
Analys  • Utvärdering av befattning och organisation • Framtidsbeskrivning • Beskrivning av uppdraget • Utformning av kravprofil
Sökning
Kartläggning och analys av omvärlden • Granskning av det egna nätverket och personliga kontakter

• Genomgång av öppna databaser och matriklar mm
Urval
Prioritering av kandidater • Personliga intervjuer • Sammanställning av referenser • Utvärdering och presentation av kandidaterna • Fördjupad personbedömning

Utvärdering
Uppföljning efter fyra samt tolv månader • Kontinuerlig kontakt med kandidaten och uppdragsgivare