TJÄNSTER KONTAKT KONSULTER NYHETER

      Chefsrekrytering  
      Styrelserekrytering  
      Second opinion  

CHEFSREKRYTERING

Effektiv arbetsprocess
Vår process är baserad på engagemang, kunskap, kreativitet och diskretion. Den bygger på ett intensivt och engagerat samspel mellan konsult och uppdragsgivare. Konsulterna inom Accord Group har alla stor erfarenhet av näringslivet och förståelse för vad som krävs i olika befattningar. 

Vi genomför en grundlig analys av företaget och chefsbefattningen. Företagets historiska bakgrund, dess nuvarande kultur och de framtida visionerna beaktas. Befattningen analyseras med fokus på hur den har fungerat och hur den kan förbättras.

Arbetsprocessen kräver färska kunskaper
Vi utformar kravprofilen i nära samarbete med företaget. Den innehåller en grundlig analys av befattningen. Här kommer våra färska kunskaper om krav och behov inom näringsliv och samhälle väl till pass. Det är viktigt att kravprofilen diskuteras, modifieras och, inte minst, görs realistisk för att sökprocessen ska bli framgångsrik. Kravprofilen styr vår analys av var den bästa kandidaten kan finnas.
 
Utifrån kravprofilen gör vi en noggrann kartläggning och djup analys av branscher, marknad och näringsliv för att aktivt hämta in kunskap om kvalificerade kandidater. Våra personliga kontakter och det av oss själva  utvecklade IT systemet är bara några av de verktyg vi använder i den här delen av processen. I nästa steg intervjuas de mest intressanta kandidaterna innan referenser hämtas in. Därefter presenteras kandidaterna och en psykologisk bedömning genomförs.

Hela processen är indelad i fyra steg med kontinuerlig rapportering till företaget och kandidaterna. Vi kan genomföra hela eller delar av processen:

Analys
Analys av företaget • Utvärdering av befattningen • Framtidsbeskrivning på lång sikt • Beskrivning av uppdraget • Utformning av kravprofil

Sökning
Kartläggning och analys av branscher, marknad och näringsliv • Granskning av det egna nätverket via personliga kontakter och vårt egenutvecklade databassystem

Urval
Prioritering av kandidater • Personliga intervjuer • Sammanställning av referenser • Utvärdering och presentation av kandidaterna • Psykologisk bedömning

Utvärdering
Uppföljning efter fyra samt tolv månader • Kontinuerlig kontakt med kandidaten och företaget