TJÄNSTER KONTAKT KONSULTER NYHETER

      Chefsrekrytering  
      Styrelserekrytering  
      Second opinion  

STYRELSEREKRYTERING

Accord Group Executive Search rekryterar styrelseledamöter till styrelser. Vi arbetar konfidentiellt och i nära samarbete med nomineringskommitté/valberedning. Vi ser som vår uppgift att i ett förtroendefullt lagarbete bistå med att identifiera och attrahera aktuella personer för styrelsen i fråga.

Kontakta oss gärna så kan vi diskutera rätt upplägg för just din rekrytering