TJÄNSTER KONTAKT KONSULTER NYHETER

      Chefsrekrytering  
      Styrelserekrytering  
      Second opinion  

 
SECOND OPINION
Som uppdragsgivare har man ibland egna kandidater – externa eller interna – som man vill få hjälp att utvärdera innan nästa steg tas i processen. För att skapa beslutssäkerhet i dessa situationer kan vi erbjuda en tjänst som vi kallar Second Opinion. I Second Opinion kan ingå följande steg:
  • granskning av kravprofil

  • meritutvärdering av kandidaten/erna

  • intervju
  • referenstagning
  • fördjupad personbedömning genomförd av legitimerad psykolog
 
  • avrapportering
Vi har  lång erfarenhet av universitetssektorn och en god kännedom om dess organisation respektive verksamhet. Vi kan därmed fungera som ett bra stöd i en rekryteringsprocess som inte behöver innebära en komplett executive search process.