Akademisk chef – hur fungerar det?

Att vara chef inom ett universitet eller en högskola skiljer sig en hel del från att vara chef inom näringslivet och från att vara chef inom annan offentlig verksamhet.

Universitet och högskolor i Sverige ingår i den svenska myndighetsstrukturen men styrs delvis annorlunda jämfört med andra statliga myndigheter och har befattningsbenämningar och organisatoriska enhetsbenämningar som skiljer sig från myndighetsvärlden. Även lärosätena sinsemellan kan befattningarna benämnas olika och ha skilda ansvarsområde.

Vi vill här tipsa om en bok som kan hjälpa nyblivna chefer i den akademiska världen och andra som vill orientera sig inom universitetets komplexa struktur:

Boken Akademisk chef – hur fungerar det? tar ett grundligt grepp på ämnet. Den kan komma väl till pass för alla som vill lära sig förstå hur universiteten är organiserade och hur de leds. Boken tar upp den formella styrningsstrukturen externt och internt såväl som den akademiska chefsrollens olika ledardilemman. Den ger en utmärkt orientering om den flerdimensionella värld som ett akademiskt lärosäte utgör.

Boken, som nyligen kommit ut i ny och reviderad upplaga, är skriven av Kerstin Norén och Margareta Wallin, båda professorer emeritus vid Göteborgs universitet och med stor erfarenhet av akademiskt chefskap.

Boken ges ut på Studentlitteratur, www.studentlitteratur.se

ISBN 978-91-44-15434-3.