Vad har The Big Five med personlighetstest att göra?

  • Extraversion (”utåtriktadhet”)
  • Neuroticism (”känslomässighet”)
  • Välvillighet
  • Samvetsgrannhet
  • Öppenhet

Dessa fem personlighetsdrag brukar kallas The Big Five. The Big Five är idag den mest vetenskapligt använda modell som finns för att mäta personlighet med test och används också mycket inom rekryteringsbranschen.

Vad är personlighet?

Det är enligt neurobiologin de olika biologiska processerna i hjärnan som gör oss benägna att känna, tänka och agera på olika sätt i olika situationer och som förklarar våra värderingar, relationer, arbetssätt etc. vilket är det som definieras som personlighet.

Det som mäts i personlighetstester är nivåer av de olika Big Five-dragen. Detta gör det möjligt att göra en prognos på vilka känslor, tankar och beteenden vi kommer att visa i olika situationer. När testet genomförs i en rekrytering görs det för att den som anställer ska få en bättre bild av just detta (- resultatet kompletteras givetvis med referenser och intervjuer). Det är nämligen så att det är oftast personlighetsmässiga skäl och inte bristen på kompetens som är orsaken till att en rekrytering går fel.

Testa själv

Om du vill titta närmare på den här typen av test kan du gå vidare till någon av länkarna nedan. Där kan du också göra testet och se resultatet – och du bidrar då även till forskningen. Testen utgörs av självskattningsformulär som består av ett antal frågor som relaterar till respektive personlighetsdrag enligt The Big Five. Svaren ger du utifrån en skala 1-5 (från väldigt sällan till mycket ofta) och resultatet räknas sedan ihop till en personlig profil för dig.

https://personalitytest.net/ipip/

https://openpsychometrics.org/tests/IPIP-BFFM/

Texten ovan utgår från boken: Vem är du? Den moderna forskningen om Big Five av Petri Kajonus och Anna Dåderman, ISBN 978-91-88589-82-8

Fotot Hu Chen från Unsplash