Skip to content
Rekrytering av chefer och ledare inom universitet, forskning och kultur
Rekrytering av chefer och ledare inom universitet, forskning och kultur
Ann-Sofie Rosenberg - Auktoriserad ESK-konsult

När kunskapsintensiva verksamheter ska rekrytera ledare är det många, sinsemellan olika, hänsyn som ska tas. Det är viktigt att den som stöttar rekryteringsprocessen har inblick i och förståelse för detta. Att hitta, tillsätta och följa upp akademiska ledare är min yrkesspecialitet.

Efter mer än tjugo år av rekryteringsuppdrag för den här sektorn har jag ett stort nätverk med ingångar på så gott som alla universitet och högskolor i Sverige.

Jag finns tillgänglig för att hitta bästa möjliga ledning:

  • Rektorer till högskolor och universitet ( jag har varit med och rekryterat till Uppsala Universitet, Luleå Tekniska Högskola, Högskolan Dalarna, Högskolan Borås med flera)
  • Ledare och chefer till forskningsinstitutioner och forskningsråd Vetenskapsrådet och Riksbankens Jubileumsfond mfl.
  • Chefer till kulturverksamheter 
  • VD och verksamhetschefer inom innovationsverksamhet (till exempel Uppsala Universitet innovation, UU Holding)
brev_580-460
Ann-Sofie Rosenberg - Auktoriserad ESK-konsult

Gemensamt för mina uppdragsgivare är behovet av disputerade personer, många gånger med professorskompetens, som förmår att leda en stor verksamhet. Det är en sorts rekrytering som kräver att jag som konsult verkligen tar mig tiden och tålamodet att förstå organisationen.

För att göra det på riktigt jobbar jag nära verksamheten med förankringsprocess där lektorer, professorer, fackförbund, studenter och övriga anställda ingår.

Genom den dialogen och min expertkunskap finns sedan alla förutsättningar för att ta välgrundade beslut som leder till långsiktiga rekryteringar. Till min hjälp har jag ett väl utvecklat nätverk av erfarna chefsrekryterare inom executive search, personbedömare och psykologer.

Jag har även möjligheten att stötta verksamheter med en second opinion. I en rekryteringsprocess har en organisation ibland egna kandidater, externa såväl som interna, och för att skapa beslutssäkerhet i sådana fall kan jag komma in och göra följande:

  • Granska kravprofil
  • Meritutvärdering av kandidaten/kandidaterna
  • Intervju
  • Referenstagning
  • Fördjupad personbedömning genomförd av legitimerad psykolog
  •  Avrapportering

Jag är utbildad i personbedömningsverktyg som OPQ, Verify, Hjulet/Aspect samt MBTI.

Läs om hur jag hittar din bästa kandidat

tekopp-accordgroup
Mote- Ann-Sofie Rosenberg - Auktoriserad ESK-konsult