Skip to content
Process_strip_small

Processen

Kravprofilen är självklart central i rekryteringsprocessen. Det är viktigt att den både är realistisk och väl förankrad internt. För att säkerställa att rekryteringen attraherar rätt målgrupp är jag med och utformar profilen tillsammans med min uppdragsgivare. Det är med hjälp av den vi kan analysera vem som är den bästa kandidaten.

Utifrån kravprofilen gör jag sedan en kartläggning och analys av tänkbara kandidater. Därefter presenterar jag dessa och till sist gör vi en psykologisk bedömning.

Processen utgörs alltså av fyra steg och i vissa fall kan du välja om du vill att jag tar helhetsgrepp och sköter alla delar, eller om ni har behov av extra stöd i enbart ett eller ett par av stegen:

process-analys-ikon

Analys

Analys
Utvärdering av befattning och organisation
Framtidsbeskrivning
Beskrivning av uppdraget
Utformning av kravprofil

process-sokning -ikon

Sökning

Kartläggning och analys av omvärlden
Granskning av det egna nätverket och personliga kontakter
Genomgång av öppna databaser och matriklar mm
Annonsering/publicering på sociala medier

process-urval-ikon

Urval

Prioritering av kandidater
Personliga intervjuer
Sammanställning av referenser
Utvärdering och presentation av kandidaterna
Fördjupad personbedömning och referenstagning

process-utvardering-inkon

Utvärdering

Uppföljning efter fyra samt tolv månader
Fortlöpande kontakt med kandidaten och uppdragsgivare