UU Holding -VD

UU Holding står för Uppsala Universitet Holding AB och innebär att universitetet på affärsmässiga grunder kan medverka till att på olika sätt nyttiggöra forskningsresultat inom universitetet.  UU Holding:s verksamhet utgörs av mycket tidiga investeringar i nya avknoppningsbolag och kommersiella projekt. Årligen görs normalt 25 – 35 investeringar till ett sammanlagt belopp av 5 – 10 mnkr.