TJÄNSTER KONTAKT KONSULTER NYHETER

      Ann-Sofie Rosenberg  
        CEO/konsult
      Susanne Wicklund  
        Partner/konsult
     
     
     
     Samarbetspartners
      Börn Sahlberg  
        Psykolog


Ann-Sofie Rosenberg -  Auktoriserad ESK-konsult 


Bakgrund  - Ann-Sofie är socionom och har arbetat som HR-chef inom konsumentvarubranschen såväl som inom offentlig sektor. Ann-Sofie är certifierad coach enligt  Life & Career-modellen (EMCC-ackrediterad Coach & Karriärutbildining) och har genomgått Styrelseinstitutets utbildning i styrelsearbete. Ann-Sofie har också varit en av mentorerna i Styrelsekraft-projektet.


Inriktning - Chefsrekryteringsuppdrag inom alla delar av svenskt näringsliv såväl som den akademiska sektorn och innovations- och forskningsvärlden. Ann-Sofie är utbildad i personbedömningsverktyg som OPQ, Verify, Hjulet/Aspect samt MBTI och genomför även Second Opinion-uppdrag.

 

Ann-Sofie är av ESK auktoriserad Executive Search konsult.


 

telefon 070-633 76 76